a67手机电影
无法阻挡之High Kick
  • 地区:韩国
  • 导演:未知
  • 主演:李顺才 罗文姬 郑俊河 崔民永
  • 上映:2006
  • 更新:2013-07-14
1.0 1.0
(7人评价过此片)
下载列表
[第01集]
[第02集]
[第03集]
[第04集]
[第05集]
[第06集]
[第07集]
[第08集]
[第09集]
[第10集]
[第11集]
[第12集]
[第13集]
[第14集]
[第15集]
[第16集]
[第17集]
[第18集]
[第19集]
[第20集]
[第21集]
[第22集]
[第23集]
[第24集]
[第25集]
[第26集]
[第27集]
[第28集]
[第29集]
[第30集]
[第31集]
[第32集]
[第33集]
[第34集]
[第35集]
[第36集]
[第37集]
[第38集]
[第39集]
[第40集]
[第41集]
[第42集]
[第43集]
[第44集]
[第45集]
[第46集]
[第47集]
[第48集]
[第49集]
[第50集]
[第51集]
[第52集]
[第53集]
[第54集]
[第55集]
[第56集]
[第57集]
[第58集]
[第59集]
[第60集]
[第61集]
[第62集]
[第63集]
[第64集]
[第65集]
[第66集]
[第67集]
[第68集]
[第69集]
[第70集]
[第71集]
[第72集]
[第73集]
[第74集]
[第75集]
[第76集]
[第77集]
[第78集]
[第79集]
[第80集]
[第81集]
[第82集]
[第83集]
[第84集]
[第85集]
[第86集]
[第87集]
[第88集]
[第89集]
[第90集]
[第91集]
[第92集]
[第93集]
[第94集]
[第95集]
[第96集]
[第97集]
[第98集]
[第99集]
[第100集]
[第101集]
[第102集]
[第103集]
[第104集]
[第105集]
[第106集]
[第107集]
[第108集]
[第109集]
[第110集]
[第111集]
[第112集]
[第113集]
[第114集]
[第115集]
[第116集]
[第117集]
[第118集]
[第119集]
[第120集]
[第121集]
[第122集]
[第123集]
[第124集]
[第125集]
[第126集]
[第127集]
[第128集]
[第129集]
[第130集]
[第131集]
[第132集]
[第133集]
[第134集]
[第135集]
[第136集]
[第137集]
[第138集]
[第139集]
[第140集]
[第141集]
[第142集]
[第143集]
[第144集]
[第145集]
[第146集]
[第147集]
[第148集]
[第149集]
[第150集]
[第151集]
[第152集]
[第153集]
[第154集]
[第155集]
[第156集]
[第157集]
[第158集]
[第159集]
[第160集]
[第161集]
[第162集]
[第163集]
[第164集]
[第165集]
[第166集]
[第167集]
[SP1]
[SP2]
[SP3]
[SP4]

【无法阻挡之High Kick的剧情简介】

用high kick大家的能手摩托车狂热爱好者厌恶学习的李允浩(郑日佑)和,喜欢玩模型和赛我(个人空间)的学习第一李敏浩(金慧星)是相差一岁 的兄弟却是同班级的高一学生.两个人以搞笑版本演绎韩国青少年的两极.他们俩当然有家人在上,内 退后成为专职股票投资这的乐天派变形金刚型爸爸(郑俊河)和充满200%自信的韩医生妈妈(朴海美), 天底下视钱为最爱的爷爷(李顺才).在和儿媳妇的霸权争斗中总是彻底败北的奶奶(罗文姬)等. 它们的叔叔李民永(催民永)是才27岁的单身爸爸经历了过早的结婚和过早的离婚后,成为半单身半已 婚状态的他一边进入了新的恋爱篇章,一边却和已离婚的老婆申智(申智)继续着暧昧的关系. 不可阻挡地high kick!把剧中人物在日常生活中纵横交错的故事以搞笑的场景展现.可在一瞬间围绕 着他们的周边人物,就像是一般电视剧中很平凡的配角的这些人被一一发现他们其实各自都有着惊天 秘密