a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 综艺 > 凤凰大视野
凤凰大视野
  • 地区:香港
  • 导演:未知
  • 主演:未知
  • 上映:2011
  • 更新:2013-07-14
6.0 6.0
(4人评价过此片)
下载列表
[20110713_预告]
[20110714_预告]
[20110719_预告]
[20110720_预告]
[20110721_预告]
[20110722_预告]
[20110726_预告]
[20110727_预告]
[20110729_预告]
[20110802_预告]
[20110803_预告]
[20110804_预告]
[20110808_预告]
[20110809_预告]
[20110810_预告]
[20110811_预告]
[20110816_预告]
[20110817_预告]
[20110818_预告]
[20110819_预告]
[20110822_预告]
[20110823_预告]
[20110823_预告]
[20110825_预告]
[20110826_预告]
[20110830_预告]
[20110901_预告]
[20110902_预告]
[20110905_预告]
[20110919_预告]
[20110926_预告]
[20110928_预告]
[20111005_预告]
[20111006_预告]
[20111007_预告]
[20111017_预告]
[20111018_预告]
[20111019_预告]
[20111020_预告]
[20111021_预告]
[20111024_预告]
[20111025_预告]
[20111026_预告]
[20111027_预告]
[20111028_预告]
[20111031_预告]
[20111101_预告]
[20111102_预告]
[20111103_预告]
[20111104_预告]
[20111107_预告]
[20111108_预告]
[20111109_预告]
[20111110_预告]
[20111111_预告]
[20111114_预告]
[20111115_预告]
[20111116_预告]
[20111117_预告]
[20111118_预告]
[20111121_预告]
[20111122_预告]
[20111123_预告]
[20111124_预告]
[20111125_预告]
[20111128_预告]
[20111129_预告]
[20111130_预告]
[20111101_预告]
[20111102_预告]
[20111205_预告]
[20111206_预告]
[20111207_预告]
[20111208_预告]
[20111209_预告]
[20111212_预告]
[20111213_预告]
[20111214_预告]
[20111215_预告]
[20111216_预告]
[20111218_预告]
[20111219_预告]
[20111220_预告]
[20111221_预告]
[20111222_预告]
[20111223_预告]
[20111226_预告]
[20111227_预告]
[20111228_预告]
[20111229_预告]
[20111230_预告]
[20120103_预告]
[20120104_预告]
[20120105_预告]
[20120106_预告]
[20120109_预告]
[20120110_预告]
[20120111_预告]
[20120112_预告]
[20120113_预告]
[20120116_预告]
[20120117_预告]
[20120118_预告]
[20120119_预告]
[20120120_预告]
[20120127_预告]
[20120130_预告]
[20120131_预告]
[20120201_预告]
[20120202_预告]
[20120203_预告]
[20120206_预告]
[20120207_预告]
[20120208_预告]
[20120209_预告]
[20120210_预告]
[20120213_预告]
[20120214_预告]
[20120215_预告]
[20120216_预告]
[20120217_预告]
[20120220_预告]
[20120221_预告]
[20120222_预告]
[20120223_预告]
[20120224_预告]
[20120227_预告]
[20120228_预告]
[20120229_预告]
[20120301_预告]
[20120302_预告]
[20120305_预告]
[20120306_预告]
[20120307_预告]
[20120308_预告]
[20120309_预告]
[20120312_预告]
[20120313_预告]
[20120314_预告]
[20120315_预告]
[20120316_预告]
[20120319_预告]
[20120320_预告]
[20120320_预告]
[20120321_预告]
[20120322_预告]
[20120323_预告]
[20120326_预告]
[20120327_预告]
[20120328_预告]
[20120329_预告]
[20120330_预告]
[20120402_预告]
[20120404_预告]
[20120406_预告]
[20120409_预告]
[20120410_预告]
[20120411_预告]
[20120412_预告]
[20120416_预告]
[20120417_预告]
[20120418_预告]
[20120420_预告]
[20120423_预告]
[20120424_预告]
[20120425_预告]
[20120426_预告]
[20120427_预告]
[20120430_预告]
[20120501_预告]
[20120502_预告]
[20102503_预告]
[20120504_预告]
[20120507_预告]
[20120508_预告]
[20120509_预告]
[20120510_预告]
[20120511_预告]
[20120514_预告]
[20120515_预告]
[20120516_预告]
[20120517_预告]
[20120518_预告]
[20120521_预告]
[20120522_预告]
[20120523_预告]
[20120524_预告]
[20120525_预告]
[20120528_预告]
[20120529_预告]
[20120530_预告]
[20120601_预告]
[20120605_预告]
[20120607_预告]
[20120611_预告]
[20120612_预告]
[20120614_预告]
[20120615_预告]
[20120618_预告]
[20120619_预告]
[20120620_预告]
[20120621_预告]
[20120622_预告]
[20120625_预告]
[20120626_预告]
[20120627_预告]
[20120628_预告]
[20120629_预告]
[20120702_预告]
[20120703_预告]
[20120704_预告]
[20120705_预告]
[20120709_预告]
[20120710_预告]
[20120711_预告]
[20120712_预告]
[20120713_预告]
[20120716_预告]
[20120717_预告]
[20120718_预告]
[20120719_预告]
[20120720_预告]
[20120723_预告]
[20120724_预告]
[20120725_预告]
[20120727_预告]
[20120730_预告]
[20120731_预告]
[20120801_预告]
[20120802_预告]
[20120803_预告]
[20120806_预告]
[20120809_预告]
[20120810_预告]
[20120813_预告]
[20120815_预告]
[20120816_预告]
[20120817_预告]
[20120820_预告]
[20120821_预告]
[20120822_预告]
[20120823_预告]
[20120824_预告]
[20120827_预告]
[20120829_预告]
[20120830_预告]
[20120903_预告]
[20120904_预告]
[20120905_预告]
[20120906_预告]
[20120907_预告]
[20120910_预告]
[20120911_预告]
[20120912_预告]
[20120913_预告]
[20120914_预告]
[20120917_预告]
[20120918_预告]
[20120919_预告]
[20120920_预告]
[20120921_预告]
[20120924_预告]
[20120925_预告]
[20120926_预告]
[20120927_预告]
[20120928_预告]
[20121001_预告]
[20121002_预告]
[20121003_预告]
[20121004_预告]
[20121005_预告]
[20121008_预告]
[20121009_预告]
[20121010_预告]
[20121011_预告]
[20121012_预告]
[20121015_预告]
[20121016_预告]
[20121017_预告]
[20121019_预告]
[20121022_预告]
[20121023_预告]
[20121025_预告]
[20121026_预告]
[20121029_预告]
[20121030_预告]
[20121031_预告]
[20121101_预告]
[20121102_预告]
[20121105_预告]
[20121106_预告]
[20121107_预告]
[20121108_预告]
[20121109_预告]
[20121112_预告]
[20121113_预告]
[20121114_预告]
[20121115_预告]
[20121116_预告]
[20121119_预告]
[20121120_预告]
[20121121_预告]
[20121122_预告]
[20121123_预告]
[20121126_预告]
[20121127_预告]
[20121128_预告]
[20121129_预告]
[20121130_预告]
[20121203_预告]
[20121204_预告]
[20121205_预告]
[20121206_预告]
[20121207_预告]
[20121210_预告]
[20121211_预告]
[20121212_预告]
[20121213_预告]
[20121214_预告]
[20121217_预告]
[20121224_预告]
[20121225_预告]
[20121226_预告]
[20121227_预告]
[20121228_预告]

【凤凰大视野的剧情简介】

节目关注大时代、大历史、大题材、以恢宏的视野,高广的角度,总览人文万象,纵观大千世界,再现战争风云。节目每周一个专题,以纪录片的形式,一连五天,一气呵成,深入而立体,将重大历史事件全新曝光。一段段难忘的记忆,一个个感人的故事,穿越时空的隔阂,触动无数观众的情感,带给我们深刻的反省和思考。以史为鉴,了解过去,掌握现在,方能从容驾驭未来。