a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 综艺 > 黄金传说
黄金传说
  • 地区:韩国
  • 导演:未知
  • 主演:未知
  • 上映:2011
  • 更新:2017-05-19
8.0 8.0
(5人评价过此片)
下载列表
[20170518期_预告]
[20170517期_预告]
[20170516期_预告]
[20170515期_预告]
[20170511期_预告]
[20170510期_预告]
[20170509期_预告]
[20170508期_预告]
[20170504期_预告]
[20170503期_预告]
[20170502期_预告]
[20170501期_预告]
[20170427期_预告]
[20170426期_预告]
[20170425期_预告]
[20170424期_预告]
[20170420期_预告]
[20170419期_预告]
[20170418期_预告]
[20170417期_预告]
[20170413期_预告]
[20170412期_预告]
[20170411期_预告]
[20170410期_预告]
[20170406期_预告]
[20170405期_预告]
[20170404期_预告]
[20170403期_预告]
[20170330期_预告]
[20170329期_预告]
[20170328期_预告]
[20170327期_预告]
[20170323期_预告]
[20170322期_预告]
[20170321期_预告]
[20170320期_预告]
[20170316期_预告]
[20170315期_预告]
[20170314期_预告]
[20170313期_预告]
[20170309期_预告]
[20170308期_预告]
[20170307期_预告]
[20170302期_预告]
[20170301期_预告]
[20170228期_预告]
[20170227期_预告]
[20170223期_预告]
[20170222期_预告]
[20170221期_预告]
[20170220期_预告]
[20170216期_预告]
[20170215期_预告]
[20161017期_预告]
[20161015期_预告]
[20161014期_预告]
[20161013期_预告]
[20161012期_预告]
[20161011期_预告]
[20161010期_预告]
[20161007期_预告]
[20161006期_预告]
[20161005期_预告]
[20161004期_预告]
[20161001期_预告]
[20160930期_预告]
[20160929期_预告]
[20160928期_预告]
[20160926期_预告]
[20160924期_预告]
[20160923期_预告]
[20160922期_预告]
[20160921期_预告]
[20160920期_预告]
[20160919期_预告]
[20160916期_预告]
[20160915期_预告]
[20160914期_预告]
[20160913期_预告]
[20160912期_预告]
[20160910期_预告]
[20160909期_预告]
[20160908期_预告]
[20160907期_预告]
[20160906期_预告]
[20160903期_预告]
[20160902期_预告]
[20160830期_预告]
[20160827期_预告]
[20160826期_预告]
[20160825期_预告]
[20160824期_预告]
[20160823期_预告]
[20160822期_预告]
[20160820期_预告]
[20160819期_预告]
[20160818期_预告]
[20160817期_预告]
[20160816期_预告]
[20160815期_预告]
[20160812期_预告]
[20160811期_预告]
[20160810期_预告]
[20160805期_预告]
[20160804期_预告]
[20160803期_预告]
[20160801期_预告]
[20160729期_预告]
[20160728期_预告]
[20160727期_预告]
[20160726期_预告]
[20160725期_预告]
[20160722期_预告]
[20160721期_预告]
[20160720期_预告]
[20160719期_预告]
[20160718期_预告]
[20160715期_预告]
[20160714期_预告]
[20160713期_预告]
[20160712期_预告]
[20160711期_预告]
[20160709期_预告]
[20160708期_预告]
[20160707期_预告]
[20160706期_预告]
[20160705期_预告]
[20160704期_预告]
[20160702期_预告]
[20160701期_预告]
[20160630期_预告]
[20160629期_预告]
[20160628期_预告]
[20160627期_预告]
[20160625期_预告]
[20160624期_预告]
[20160623期_预告]
[20160622期_预告]
[20160621期_预告]
[20160620期_预告]
[20160618期_预告]
[20160617期_预告]
[20160616期_预告]
[20160615期_预告]
[20160614期_预告]
[20160613期_预告]
[20160609期_预告]
[20160608期_预告]
[20160607期_预告]
[20160606期_预告]
[20160604期_预告]
[20160603期_预告]
[20160602期_预告]
[20160601期_预告]
[20160531期_预告]
[20160530期_预告]
[20160528期_预告]
[20160527期_预告]
[20160525期_预告]
[20160524期_预告]
[20160523期_预告]
[20160521期_预告]
[20160520期_预告]
[20160519期_预告]
[20160518期_预告]
[20160517期_预告]
[20160516期_预告]
[20160514期_预告]
[20160513期_预告]
[20160512期_预告]
[20160511期_预告]
[20160510期_预告]
[20160507期_预告]
[20160506期_预告]
[20160505期_预告]
[20160504期_预告]
[20160503期_预告]
[20160502期_预告]
[20160430期_预告]
[20160427期_预告]
[20160425期_预告]
[20160423期_预告]
[20160422期_预告]
[20160421期_预告]
[20160420期_预告]
[20160419期_预告]
[20160418期_预告]
[20160414期_预告]
[20160413期_预告]
[20160412期_预告]
[20160411期_预告]
[20160409期_预告]
[20160408期_预告]
[20160407期_预告]
[20160407期_预告]
[20160405期_预告]
[20160404期_预告]
[20160402期_预告]
[20160401期_预告]
[20160331期_预告]
[20160330期_预告]
[20160328期_预告]
[20160326期_预告]
[20160325期_预告]
[20160324期_预告]
[20160319期_预告]
[20160318期_预告]
[20160317期_预告]
[20160316期_预告]
[20160312期_预告]
[20160311期_预告]
[20160310期_预告]
[20160308期_预告]
[20160304期_预告]
[20160303期_预告]
[20160302期_预告]
[20160227期_预告]
[20160226期_预告]
[20160225期_预告]
[20160220期_预告]
[20160213期_预告]
[20160212期_预告]
[20160210期_预告]
[20160209期_预告]
[20160208期_预告]
[20160206期_预告]
[20160205期_预告]
[20160204期_预告]
[20160203期_预告]
[20160129期_预告]
[20160128期_预告]
[20160127期_预告]
[20160123期_预告]
[20160122期_预告]
[20160121期_预告]
[20160120期_预告]
[20150116期_预告]
[20160115期_预告]
[20160114期_预告]
[20160113期_预告]
[20160109期_预告]
[20160107期_预告]
[20160106期_预告]
[20160102期_预告]
[20160101期_预告]
[20151231期_预告]
[20151230期_预告]
[20151226期_预告]
[20151225期_预告]
[20151224期_预告]
[20151223期_预告]
[20151219期_预告]
[20151218期_预告]
[20151217期_预告]
[20151216期_预告]
[20151212期_预告]
[20151211期_预告]
[20151210期_预告]
[20151209期_预告]
[20151209期_预告]
[20151205期_预告]
[20151204期_预告]
[20151203期_预告]
[20151202期_预告]
[20151128期_预告]
[20151127期_预告]
[20151126期_预告]
[20151125期_预告]
[20151121期_预告]
[20151120期_预告]
[20151119期_预告]
[20151118期_预告]
[20151114期_预告]
[20151113期_预告]
[20151112期_预告]
[20151111期_预告]
[20151107期_预告]
[20151106期_预告]
[20151105期_预告]
[20151104期_预告]
[20151029期_预告]
[20151028期_预告]
[20151024期_预告]
[20151023期_预告]
[20151022期_预告]
[20151021期_预告]
[20151017期_预告]
[20151016期_预告]
[20151015期_预告]
[20151010期_预告]
[20151009期_预告]
[20151008期_预告]
[20151007期_预告]
[20151003期_预告]
[20150930期_预告]
[20150926期_预告]
[20150925期_预告]
[20150924期_预告]
[20150923期_预告]
[20150919期_预告]
[20150918期_预告]
[20150917期_预告]
[20150916期_预告]
[20150911期_预告]
[20150910期_预告]
[20150909期_预告]
[20150905期_预告]
[20150904期_预告]
[20150903期_预告]
[20150902期_预告]
[20150828期_预告]
[20150827期_预告]
[20150826期_预告]
[20150822期_预告]
[20150821期_预告]
[20150820期_预告]
[20150819期_预告]
[20150814期_预告]
[20150813期_预告]
[20150812期_预告]
[20150806期_预告]
[20150805期_预告]
[20150801期_预告]
[20150731期_预告]
[20150730期_预告]
[20150729期_预告]
[20150725期_预告]
[20150724期_预告]
[20150723期_预告]
[20150722期_预告]
[20150718期_预告]
[20150716期_预告]
[20150715期_预告]
[20150711期_预告]
[20150709期_预告]
[20150708期_预告]
[20150704期_预告]
[20150702期_预告]
[20150701期_预告]
[20150630期_预告]
[20150629期_预告]
[20150627期_预告]
[20150625期_预告]
[20150624期_预告]
[20150623期_预告]
[20150621期_预告]
[20150620期_预告]
[20150618期_预告]
[20150616期_预告]
[20150615期_预告]
[20150613期_预告]
[20150611期_预告]
[20150610期_预告]
[20150609期_预告]
[20150608期_预告]
[20150606期_预告]
[20150604期_预告]
[20150603期_预告]
[20150602期_预告]
[20150530期_预告]
[20150528期_预告]
[20150527期_预告]
[20150526期_预告]
[20150525期_预告]
[20150523期_预告]
[20150521期_预告]
[20150520期_预告]
[20150518期_预告]
[20150516期_预告]
[20150514期_预告]
[20150513期_预告]
[20150512期_预告]
[20150507期_预告]
[20150506期_预告]
[20150505期_预告]
[20150504期_预告]
[20150502期_预告]
[20150430期_预告]
[20150429期_预告]
[20150428期_预告]
[20150427期_预告]
[20150426期_预告]
[20150423期_预告]
[20150421期_预告]
[20150416期_预告]
[20150415期_预告]
[20150414期_预告]
[20150413期_预告]
[20150411期_预告]
[20150409期_预告]
[20150408期_预告]
[20150407期_预告]
[20150405期_预告]
[20150402期_预告]
[20150401期_预告]
[20150331期_预告]
[20150330期_预告]
[20150328期_预告]
[20150326期_预告]
[20150324期_预告]
[20150323期_预告]
[20150321期_预告]
[20150319期_预告]
[20150318期_预告]
[20150317期_预告]
[20150316期_预告]
[20150314期_预告]
[20150312期_预告]
[20150311期_预告]
[20150310期_预告]
[20150309期_预告]
[20150307期_预告]
[20150305期_预告]
[20150304期_预告]
[20150303期_预告]
[20150302期_预告]
[20150228期_预告]
[20150226期_预告]
[20150225期_预告]
[20150221期_预告]
[20150214期_预告]
[20150212期_预告]
[20150211期_预告]
[20150210期_预告]
[20150209期_预告]
[20150207期_预告]
[20150205期_预告]
[20150204期_预告]
[20150203期_预告]
[20150202期_预告]
[20150131期_预告]
[20150129期_预告]
[20150127期_预告]
[20150126期_预告]
[20150124期_预告]
[20150122期_预告]
[20150121期_预告]
[20150120期_预告]
[20150119期_预告]
[20150114期_预告]
[20150113期_预告]
[20150112期_预告]
[20150110期_预告]
[20150108期_预告]
[20150107期_预告]
[20150106期_预告]
[20150105期_预告]
[20150101期_预告]
[20141231期_预告]
[20141230期_预告]
[20141229期_预告]
[20141227期_预告]
[20141225期_预告]
[20141224期_预告]
[20141223期_预告]
[20141220期_预告]
[20141218期_预告]
[20141217期_预告]
[20141216期_预告]
[20141215期_预告]
[20141213期_预告]
[20141211期_预告]
[20141210期_预告]
[20141209期_预告]
[20141208期_预告]
[20141206期_预告]
[20141202期_预告]
[20141201期_预告]
[20141129期_预告]
[20141127期_预告]
[20141126期_预告]
[20141125期_预告]
[20141124期_预告]
[20141122期_预告]
[20141120期_预告]
[20141119期_预告]
[20141118期_预告]
[20141117期_预告]
[20141115期_预告]
[20141113期_预告]
[20141112期_预告]
[20141111期_预告]
[20141110期_预告]
[20141108期_预告]
[20141106期_预告]
[20141105期_预告]
[20141104期_预告]
[20141103期_预告]
[20141101期_预告]
[20141030期_预告]
[20141029期_预告]
[20141028期_预告]
[20141027期_预告]
[20141025期_预告]
[20141023期_预告]
[20141022期_预告]
[20141021期_预告]
[20141020期_预告]
[20141016期_预告]
[20141015期_预告]
[20141014期_预告]
[20141013期_预告]
[20141011期_预告]
[20141009期_预告]
[20141008期_预告]
[20141007期_预告]
[20141006期_预告]
[20141004期_预告]
[20141002期_预告]
[20141001期_预告]
[20140930期_预告]
[20140929期_预告]
[20140927期_预告]
[20140925期_预告]
[20140924期_预告]
[20140923期_预告]
[20140922期_预告]
[20140920期_预告]
[20140918期_预告]
[20140917期_预告]
[20140916期_预告]
[20140915期_预告]
[20140913期_预告]
[20140911期_预告]
[20140910期_预告]
[20140909期_预告]
[20140906期_预告]
[20140904期_预告]
[20140903期_预告]
[20140902期_预告]
[20140901期_预告]
[20140830期_预告]
[20140828期_预告]
[20140827期_预告]
[20140826期_预告]
[20140825期_预告]
[20140823期_预告]
[20140821期_预告]
[20140820期_预告]
[20140819期_预告]
[20140818期_预告]
[20140814期_预告]
[20140813期_预告]
[20140812期_预告]
[20140811期_预告]
[20140809期_预告]
[20140807期_预告]
[20140806期_预告]
[20140805期_预告]
[20140804期_预告]
[20140802期_预告]
[20140729期_预告]
[20140728期_预告]
[20140722期_预告]
[20140721期_预告]
[20140719期_预告]
[20140715期_预告]
[20140714期_预告]
[20140713期_预告]
[20140708期_预告]
[20140707期_预告]
[20140705期_预告]
[20140701期_预告]
[20140630期_预告]
[20140629期_预告]
[20140624期_预告]
[20140621期_预告]
[20140617期_预告]
[20140614期_预告]
[20140610期_预告]
[20140608期_预告]
[20140603期_预告]
[20140531期_预告]
[20140527期_预告]
[20140526期_预告]
[20140524期_预告]
[20140520期_预告]
[20140519期_预告]
[20140512期_预告]
[20140510期_预告]
[20140506期_预告]
[20140505期_预告]
[20140504期_预告]
[20140429期_预告]
[20140428期_预告]
[20140426期_预告]
[20140419期_预告]
[20140412期_预告]
[20140406期_预告]
[20140329期_预告]
[20140322期_预告]

【黄金传说的剧情简介】

『黄金传说』。由吉本興業力捧之新星COCORICO二人組的遠藤章造、田中直樹搭檔主持,在每一集節目中邀請不同來賓挑戰不可能任務,締造超級黃金傳說。勇於突破的兩位主持人,將不斷發現新題材,創造新傳說。如何以一萬小氣生活、探訪千萬女郎、卡拉OK一百分、尋找黃金寵物、大胃女王縱橫全日本之旅…等,搏命演出,締造瞬間感動。大胃王傳說恐怖的大胃王傳說仍持續進行,吃完所有菜單後,終於要挑戰中華料理。中華料理又有以份量及油膩聞名的『中華一番』。遠藤的高難度挑戰,以大無胃的精神,在每道大菜吃到最後一口,喝盡最後一碗,挑戰恐怖傳說極限。田中的少林廚藝學院田中遠赴大陸展開一段廚藝訓練,不料中華廚藝首重基本功,如翻鍋的手勁,切功的巧勁,火侯的控制,煎煮炒炸,樣樣講究。田中誓言師承正宗!他能通過層層考驗及堅難的挑戰嗎?他是否惠知難而退呢?敬請期待!