a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 动漫 > 龙珠Z日语全
龙珠Z日语全
  • 地区:日本
  • 导演:未知
  • 主演:孙悟空 孙悟天 龟仙人
  • 上映:198
  • 更新:2013-07-14
9.0 9.0
(6人评价过此片)
下载列表
[第01集]
[第02集]
[第03集]
[第04集]
[第05集]
[第06集]
[第07集]
[第08集]
[第09集]
[第10集]
[第11集]
[第12集]
[第13集]
[第14集]
[第15集]
[第16集]
[第17集]
[第18集]
[第19集]
[第20集]
[第21集]
[第22集]
[第23集]
[第24集]
[第25集]
[第26集]
[第27集]
[第28集]
[第29集]
[第30集]
[第31集]
[第32集]
[第33集]
[第34集]
[第35集]
[第36集]
[第37集]
[第38集]
[第39集]
[第40集]
[第41集]
[第42集]
[第43集]
[第44集]
[第45集]
[第46集]
[第47集]
[第48集]
[第49集]
[第50集]
[第51集]
[第52集]
[第53集]
[第54集]
[第55集]
[第56集]
[第57集]
[第58集]
[第59集]
[第60集]
[第61集]
[第62集]
[第63集]
[第64集]
[第65集]
[第66集]
[第67集]
[第68集]
[第69集]
[第70集]
[第71集]
[第72集]
[第73集]
[第74集]
[第75集]
[第76集]
[第77集]
[第78集]
[第79集]
[第80集]
[第81集]
[第82集]
[第83集]
[第84集]
[第85集]
[第86集]
[第87集]
[第88集]
[第89集]
[第90集]
[第91集]
[第92集]
[第93集]
[第94集]
[第95集]
[第96集]
[第97集]
[第98集]
[第99集]
[第100集]
[第101集]
[第102集]
[第103集]
[第104集]
[第105集]
[第106集]
[第107集]
[第108集]
[第109集]
[第110集]
[第111集]
[第112集]
[第113集]
[第114集]
[第115集]
[第116集]
[第117集]
[第118集]
[第119集]
[第120集]
[第121集]
[第122集]
[第123集]
[第124集]
[第125集]
[第126集]
[第127集]
[第128集]
[第129集]
[第130集]
[第131集]
[第132集]
[第133集]
[第134集]
[第135集]
[第136集]
[第137集]
[第138集]
[第139集]
[第140集]
[第141集]
[第142集]
[第143集]
[第144集]
[第145集]
[第146集]
[第147集]
[第148集]
[第149集]
[第150集]
[第151集]
[第152集]
[第153集]
[第154集]
[第155集]
[第156集]
[第157集]
[第158集]
[第159集]
[第160集]
[第161集]
[第162集]
[第163集]
[第164集]
[第165集]
[第166集]
[第167集]
[第168集]
[第169集]
[第170集]
[第171集]
[第172集]
[第173集]
[第174集]
[第175集]
[第176集]
[第177集]
[第178集]
[第179集]
[第180集]
[第181集]
[第182集]
[第183集]
[第184集]
[第185集]
[第186集]
[第187集]
[第188集]
[第189集]
[第190集]
[第191集]
[第192集]
[第193集]
[第194集]
[第195集]
[第196集]
[第197集]
[第198集]
[第199集]
[第200集]
[第201集]
[第202集]
[第203集]
[第204集]
[第205集]
[第206集]
[第207集]
[第208集]
[第209集]
[第210集]
[第211集]
[第212集]
[第213集]
[第214集]
[第215集]
[第216集]
[第217集]
[第218集]
[第219集]
[第220集]
[第221集]
[第222集]
[第223集]
[第224集]
[第225集]
[第226集]
[第227集]
[第228集]
[第229集]
[第230集]
[第231集]
[第232集]
[第233集]
[第234集]
[第235集]
[第236集]
[第237集]
[第238集]
[第239集]
[第240集]
[第241集]
[第242集]
[第243集]
[第244集]
[第245集]
[第246集]
[第247集]
[第248集]
[第249集]
[第250集]
[第251集]
[第252集]
[第253集]
[第254集]
[第255集]
[第256集]
[第257集]
[第258集]
[第259集]
[第260集]
[第261集]
[第262集]
[第263集]
[第264集]
[第265集]
[第266集]
[第267集]
[第268集]
[第269集]
[第270集]
[第271集]
[第272集]
[第273集]
[第274集]
[第275集]
[第276集]
[第277集]
[第278集]
[第279集]
[第280集]
[第281集]
[第282集]
[第283集]
[第284集]
[第285集]
[第286集]
[第287集]
[第288集]
[第289集]
[第290集]
[第291集]

【龙珠Z日语全的剧情简介】

故事发生与"七龙珠"后五年的世界,讲述悟空和同伴保卫地球的故事。悟空的哥哥拉帝兹来到地球,透露了悟空原是战斗民族赛亚人的身份。悟空和比克大魔王联手对抗,然而因为双方战斗力的差距而落于苦战。孙悟空的儿子孙悟饭在关键时刻爆发强大战斗力重创拉帝兹。悟空最终决定以同归于尽的方式,在拉帝兹露出破绽的一瞬间从他身后架住,让魔童(比克大魔王)使出其必杀技“魔贯光杀炮”贯穿双方身体下来击败对手。但拉帝兹死前透露了他的两位更强的赛亚人同伴已透过探测器得知他已遇害,将于一年后入侵地球。死后的悟空经由神的引荐,得以经过蛇道到界王那里修练。另一方面,其他包括魔童以及悟空儿子悟饭等战士,各自修行,以应付一年后更强的赛亚人的来袭。一年后,赛亚人达尔(贝吉塔)和那巴来袭,乐平、饺子、天津饭和比克先后战死。孙悟空从界王处赶回,打败了那巴,已失去战斗力的立巴被贝吉塔杀死。最后悟空、库林、悟饭协力打败了贝吉塔,但库林欲杀死贝吉塔时却被悟空阻止。由于赛亚人来袭,魔童等人战死,七龙珠也随著消失,为了让死去的战友复活,克林、悟饭和布玛出发前往娜美星寻找七龙珠。达尔为了得到永生,也去了那美克星球。另一方面自称宇宙的统治者菲利(弗利萨)也为了七龙珠前往娜美星,大战因因此而起。在地球疗伤的悟空康复后,火速赶到那美克星支援,并轻易打败菲利的部下精英军团,后来与变身后力量大增的菲利战斗,起初悟空无论用20倍界王拳超元气弹都无法击败弗利萨,弗利萨后来袭击魔童和杀掉库林,盛怒的悟空变身成传说中的超级赛亚人,打败弗利萨,但那美克星难逃被炸毁的命运。孙悟空生死不明。一年后,弗利萨父子到达地球,欲对悟空进行报复。一个神秘的少年出现,在悟空返回地球前,变身为超级赛亚人轻松打败了弗利萨父子,原来这位神秘少年,来自20年后的未来,是贝吉塔和布玛之子,名字叫「特兰克斯」,他预言三年后会出现比弗利萨更强的敌人——人造人,悟空、比克隐瞒了特兰克斯的真实身份,将此讯息告知Z战士众人后,众人为此努力修练。人造人以外,还有来自比特南克斯更遥远的未来,亦由格罗博士电脑所制造,融合众多Z战士、弗利萨父子细胞的敌人沙鲁。它在未来杀了特兰克斯,乘时光机来到现代,目标是吸收人造人17号和18号成为完全体,因未来的时空中,人造人17号及18号已被特南克斯打倒而不存在。悟空等人最初遇上人造人19号和化身成20号的格罗博士,悟空因心脏病发被打倒,幸得贝吉塔前来营救,他原来也变成超级赛亚人,并轻易击败19号。后来比克快要打败20号之际,被20号乘乱逃返研究所,启动一直被封存的17号和18号,但他自己却被亲手制造的17号和18号所杀,后来更有身份神秘的16号、17号和18号的实力远超众人想像,贝吉塔、特南克斯、比克都被轻易打倒。得知17号和18号要找仍在养病的悟空交手,悟饭、特南克斯等人迅速把悟空移到武天老师的家继续休养,而比克大魔王意识到人造人力量之强大,找天神合体,重新组成足以跟超级赛亚人相提并论的极强战士。