a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 综艺 > 黄金传说
黄金传说
  • 地区:韩国
  • 导演:未知
  • 主演:未知
  • 上映:2011
  • 更新:2017-05-19
8.0 8.0
(5人评价过此片)
下载列表
[20170518期_暂无]
[20170517期_暂无]
[20170516期_暂无]
[20170515期_暂无]
[20170511期_暂无]
[20170510期_暂无]
[20170509期_暂无]
[20170508期_暂无]
[20170504期_暂无]
[20170503期_暂无]
[20170502期_暂无]
[20170501期_暂无]
[20170427期_暂无]
[20170426期_暂无]
[20170425期_暂无]
[20170424期_暂无]
[20170420期_暂无]
[20170419期_暂无]
[20170418期_暂无]
[20170417期_暂无]
[20170413期_暂无]
[20170412期_暂无]
[20170411期_暂无]
[20170410期_暂无]
[20170406期_暂无]
[20170405期_暂无]
[20170404期_暂无]
[20170403期_暂无]
[20170330期_暂无]
[20170329期_暂无]
[20170328期_暂无]
[20170327期_暂无]
[20170323期_暂无]
[20170322期_暂无]
[20170321期_暂无]
[20170320期_暂无]
[20170316期_暂无]
[20170315期_暂无]
[20170314期_暂无]
[20170313期_暂无]
[20170309期_暂无]
[20170308期_暂无]
[20170307期_暂无]
[20170302期_暂无]
[20170301期_暂无]
[20170228期_暂无]
[20170227期_暂无]
[20170223期_暂无]
[20170222期_暂无]
[20170221期_暂无]
[20170220期_暂无]
[20170216期_暂无]
[20170215期_暂无]
[20161017期_暂无]
[20161015期_暂无]
[20161014期_暂无]
[20161013期_暂无]
[20161012期_暂无]
[20161011期_暂无]
[20161010期_暂无]
[20161007期_暂无]
[20161006期_暂无]
[20161005期_暂无]
[20161004期_暂无]
[20161001期_暂无]
[20160930期_暂无]
[20160929期_暂无]
[20160928期_暂无]
[20160926期_暂无]
[20160924期_暂无]
[20160923期_暂无]
[20160922期_暂无]
[20160921期_暂无]
[20160920期_暂无]
[20160919期_暂无]
[20160916期_暂无]
[20160915期_暂无]
[20160914期_暂无]
[20160913期_暂无]
[20160912期_暂无]
[20160910期_暂无]
[20160909期_暂无]
[20160908期_暂无]
[20160907期_暂无]
[20160906期_暂无]
[20160903期_暂无]
[20160902期_暂无]
[20160830期_暂无]
[20160827期_暂无]
[20160826期_暂无]
[20160825期_暂无]
[20160824期_暂无]
[20160823期_暂无]
[20160822期_暂无]
[20160820期_暂无]
[20160819期_暂无]
[20160818期_暂无]
[20160817期_暂无]
[20160816期_暂无]
[20160815期_暂无]
[20160812期_暂无]
[20160811期_暂无]
[20160810期_暂无]
[20160805期_暂无]
[20160804期_暂无]
[20160803期_暂无]
[20160801期_暂无]
[20160729期_暂无]
[20160728期_暂无]
[20160727期_暂无]
[20160726期_暂无]
[20160725期_暂无]
[20160722期_暂无]
[20160721期_暂无]
[20160720期_暂无]
[20160719期_暂无]
[20160718期_暂无]
[20160715期_暂无]
[20160714期_暂无]
[20160713期_暂无]
[20160712期_暂无]
[20160711期_暂无]
[20160709期_暂无]
[20160708期_暂无]
[20160707期_暂无]
[20160706期_暂无]
[20160705期_暂无]
[20160704期_暂无]
[20160702期_暂无]
[20160701期_暂无]
[20160630期_暂无]
[20160629期_暂无]
[20160628期_暂无]
[20160627期_暂无]
[20160625期_暂无]
[20160624期_暂无]
[20160623期_暂无]
[20160622期_暂无]
[20160621期_暂无]
[20160620期_暂无]
[20160618期_暂无]
[20160617期_暂无]
[20160616期_暂无]
[20160615期_暂无]
[20160614期_暂无]
[20160613期_暂无]
[20160609期_暂无]
[20160608期_暂无]
[20160607期_暂无]
[20160606期_暂无]
[20160604期_暂无]
[20160603期_暂无]
[20160602期_暂无]
[20160601期_暂无]
[20160531期_暂无]
[20160530期_暂无]
[20160528期_暂无]
[20160527期_暂无]
[20160525期_暂无]
[20160524期_暂无]
[20160523期_暂无]
[20160521期_暂无]
[20160520期_暂无]
[20160519期_暂无]
[20160518期_暂无]
[20160517期_暂无]
[20160516期_暂无]
[20160514期_暂无]
[20160513期_暂无]
[20160512期_暂无]
[20160511期_暂无]
[20160510期_暂无]
[20160507期_暂无]
[20160506期_暂无]
[20160505期_暂无]
[20160504期_暂无]
[20160503期_暂无]
[20160502期_暂无]
[20160430期_暂无]
[20160427期_暂无]
[20160425期_暂无]
[20160423期_暂无]
[20160422期_暂无]
[20160421期_暂无]
[20160420期_暂无]
[20160419期_暂无]
[20160418期_暂无]
[20160414期_暂无]
[20160413期_暂无]
[20160412期_暂无]
[20160411期_暂无]
[20160409期_暂无]
[20160408期_暂无]
[20160407期_暂无]
[20160407期_暂无]
[20160405期_暂无]
[20160404期_暂无]
[20160402期_暂无]
[20160401期_暂无]
[20160331期_暂无]
[20160330期_暂无]
[20160328期_暂无]
[20160326期_暂无]
[20160325期_暂无]
[20160324期_暂无]
[20160319期_暂无]
[20160318期_暂无]
[20160317期_暂无]
[20160316期_暂无]
[20160312期_暂无]
[20160311期_暂无]
[20160310期_暂无]
[20160308期_暂无]
[20160304期_暂无]
[20160303期_暂无]
[20160302期_暂无]
[20160227期_暂无]
[20160226期_暂无]
[20160225期_暂无]
[20160220期_暂无]
[20160213期_暂无]
[20160212期_暂无]
[20160210期_暂无]
[20160209期_暂无]
[20160208期_暂无]
[20160206期_暂无]
[20160205期_暂无]
[20160204期_暂无]
[20160203期_暂无]
[20160129期_暂无]
[20160128期_暂无]
[20160127期_暂无]
[20160123期_暂无]
[20160122期_暂无]
[20160121期_暂无]
[20160120期_暂无]
[20150116期_暂无]
[20160115期_暂无]
[20160114期_暂无]
[20160113期_暂无]
[20160109期_暂无]
[20160107期_暂无]
[20160106期_暂无]
[20160102期_暂无]
[20160101期_暂无]
[20151231期_暂无]
[20151230期_暂无]
[20151226期_暂无]
[20151225期_暂无]
[20151224期_暂无]
[20151223期_暂无]
[20151219期_暂无]
[20151218期_暂无]
[20151217期_暂无]
[20151216期_暂无]
[20151212期_暂无]
[20151211期_暂无]
[20151210期_暂无]
[20151209期_暂无]
[20151209期_暂无]
[20151205期_暂无]
[20151204期_暂无]
[20151203期_暂无]
[20151202期_暂无]
[20151128期_暂无]
[20151127期_暂无]
[20151126期_暂无]
[20151125期_暂无]
[20151121期_暂无]
[20151120期_暂无]
[20151119期_暂无]
[20151118期_暂无]
[20151114期_暂无]
[20151113期_暂无]
[20151112期_暂无]
[20151111期_暂无]
[20151107期_暂无]
[20151106期_暂无]
[20151105期_暂无]
[20151104期_暂无]
[20151029期_暂无]
[20151028期_暂无]
[20151024期_暂无]
[20151023期_暂无]
[20151022期_暂无]
[20151021期_暂无]
[20151017期_暂无]
[20151016期_暂无]
[20151015期_暂无]
[20151010期_暂无]
[20151009期_暂无]
[20151008期_暂无]
[20151007期_暂无]
[20151003期_暂无]
[20150930期_暂无]
[20150926期_暂无]
[20150925期_暂无]
[20150924期_暂无]
[20150923期_暂无]
[20150919期_暂无]
[20150918期_暂无]
[20150917期_暂无]
[20150916期_暂无]
[20150911期_暂无]
[20150910期_暂无]
[20150909期_暂无]
[20150905期_暂无]
[20150904期_暂无]
[20150903期_暂无]
[20150902期_暂无]
[20150828期_暂无]
[20150827期_暂无]
[20150826期_暂无]
[20150822期_暂无]
[20150821期_暂无]
[20150820期_暂无]
[20150819期_暂无]
[20150814期_暂无]
[20150813期_暂无]
[20150812期_暂无]
[20150806期_暂无]
[20150805期_暂无]
[20150801期_暂无]
[20150731期_暂无]
[20150730期_暂无]
[20150729期_暂无]
[20150725期_暂无]
[20150724期_暂无]
[20150723期_暂无]
[20150722期_暂无]
[20150718期_暂无]
[20150716期_暂无]
[20150715期_暂无]
[20150711期_暂无]
[20150709期_暂无]
[20150708期_暂无]
[20150704期_暂无]
[20150702期_暂无]
[20150701期_暂无]
[20150630期_暂无]
[20150629期_暂无]
[20150627期_暂无]
[20150625期_暂无]
[20150624期_暂无]
[20150623期_暂无]
[20150621期_暂无]
[20150620期_暂无]
[20150618期_暂无]
[20150616期_暂无]
[20150615期_暂无]
[20150613期_暂无]
[20150611期_暂无]
[20150610期_暂无]
[20150609期_暂无]
[20150608期_暂无]
[20150606期_暂无]
[20150604期_暂无]
[20150603期_暂无]
[20150602期_暂无]
[20150530期_暂无]
[20150528期_暂无]
[20150527期_暂无]
[20150526期_暂无]
[20150525期_暂无]
[20150523期_暂无]
[20150521期_暂无]
[20150520期_暂无]
[20150518期_暂无]
[20150516期_暂无]
[20150514期_暂无]
[20150513期_暂无]
[20150512期_暂无]
[20150507期_暂无]
[20150506期_暂无]
[20150505期_暂无]
[20150504期_暂无]
[20150502期_暂无]
[20150430期_暂无]
[20150429期_暂无]
[20150428期_暂无]
[20150427期_暂无]
[20150426期_暂无]
[20150423期_暂无]
[20150421期_暂无]
[20150416期_暂无]
[20150415期_暂无]
[20150414期_暂无]
[20150413期_暂无]
[20150411期_暂无]
[20150409期_暂无]
[20150408期_暂无]
[20150407期_暂无]
[20150405期_暂无]
[20150402期_暂无]
[20150401期_暂无]
[20150331期_暂无]
[20150330期_暂无]
[20150328期_暂无]
[20150326期_暂无]
[20150324期_暂无]
[20150323期_暂无]
[20150321期_暂无]
[20150319期_暂无]
[20150318期_暂无]
[20150317期_暂无]
[20150316期_暂无]
[20150314期_暂无]
[20150312期_暂无]
[20150311期_暂无]
[20150310期_暂无]
[20150309期_暂无]
[20150307期_暂无]
[20150305期_暂无]
[20150304期_暂无]
[20150303期_暂无]
[20150302期_暂无]
[20150228期_暂无]
[20150226期_暂无]
[20150225期_暂无]
[20150221期_暂无]
[20150214期_暂无]
[20150212期_暂无]
[20150211期_暂无]
[20150210期_暂无]
[20150209期_暂无]
[20150207期_暂无]
[20150205期_暂无]
[20150204期_暂无]
[20150203期_暂无]
[20150202期_暂无]
[20150131期_暂无]
[20150129期_暂无]
[20150127期_暂无]
[20150126期_暂无]
[20150124期_暂无]
[20150122期_暂无]
[20150121期_暂无]
[20150120期_暂无]
[20150119期_暂无]
[20150114期_暂无]
[20150113期_暂无]
[20150112期_暂无]
[20150110期_暂无]
[20150108期_暂无]
[20150107期_暂无]
[20150106期_暂无]
[20150105期_暂无]
[20150101期_暂无]
[20141231期_暂无]
[20141230期_暂无]
[20141229期_暂无]
[20141227期_暂无]
[20141225期_暂无]
[20141224期_暂无]
[20141223期_暂无]
[20141220期_暂无]
[20141218期_暂无]
[20141217期_暂无]
[20141216期_暂无]
[20141215期_暂无]
[20141213期_暂无]
[20141211期_暂无]
[20141210期_暂无]
[20141209期_暂无]
[20141208期_暂无]
[20141206期_暂无]
[20141202期_暂无]
[20141201期_暂无]
[20141129期_暂无]
[20141127期_暂无]
[20141126期_暂无]
[20141125期_暂无]
[20141124期_暂无]
[20141122期_暂无]
[20141120期_暂无]
[20141119期_暂无]
[20141118期_暂无]
[20141117期_暂无]
[20141115期_暂无]
[20141113期_暂无]
[20141112期_暂无]
[20141111期_暂无]
[20141110期_暂无]
[20141108期_暂无]
[20141106期_暂无]
[20141105期_暂无]
[20141104期_暂无]
[20141103期_暂无]
[20141101期_暂无]
[20141030期_暂无]
[20141029期_暂无]
[20141028期_暂无]
[20141027期_暂无]
[20141025期_暂无]
[20141023期_暂无]
[20141022期_暂无]
[20141021期_暂无]
[20141020期_暂无]
[20141016期_暂无]
[20141015期_暂无]
[20141014期_暂无]
[20141013期_暂无]
[20141011期_暂无]
[20141009期_暂无]
[20141008期_暂无]
[20141007期_暂无]
[20141006期_暂无]
[20141004期_暂无]
[20141002期_暂无]
[20141001期_暂无]
[20140930期_暂无]
[20140929期_暂无]
[20140927期_暂无]
[20140925期_暂无]
[20140924期_暂无]
[20140923期_暂无]
[20140922期_暂无]
[20140920期_暂无]
[20140918期_暂无]
[20140917期_暂无]
[20140916期_暂无]
[20140915期_暂无]
[20140913期_暂无]
[20140911期_暂无]
[20140910期_暂无]
[20140909期_暂无]
[20140906期_暂无]
[20140904期_暂无]
[20140903期_暂无]
[20140902期_暂无]
[20140901期_暂无]
[20140830期_暂无]
[20140828期_暂无]
[20140827期_暂无]
[20140826期_暂无]
[20140825期_暂无]
[20140823期_暂无]
[20140821期_暂无]
[20140820期_暂无]
[20140819期_暂无]
[20140818期_暂无]
[20140814期_暂无]
[20140813期_暂无]
[20140812期_暂无]
[20140811期_暂无]
[20140809期_暂无]
[20140807期_暂无]
[20140806期_暂无]
[20140805期_暂无]
[20140804期_暂无]
[20140802期_暂无]
[20140729期_暂无]
[20140728期_暂无]
[20140722期_暂无]
[20140721期_暂无]
[20140719期_暂无]
[20140715期_暂无]
[20140714期_暂无]
[20140713期_暂无]
[20140708期_暂无]
[20140707期_暂无]
[20140705期_暂无]
[20140701期_暂无]
[20140630期_暂无]
[20140629期_暂无]
[20140624期_暂无]
[20140621期_暂无]
[20140617期_暂无]
[20140614期_暂无]
[20140610期_暂无]
[20140608期_暂无]
[20140603期_暂无]
[20140531期_暂无]
[20140527期_暂无]
[20140526期_暂无]
[20140524期_暂无]
[20140520期_暂无]
[20140519期_暂无]
[20140512期_暂无]
[20140510期_暂无]
[20140506期_暂无]
[20140505期_暂无]
[20140504期_暂无]
[20140429期_暂无]
[20140428期_暂无]
[20140426期_暂无]
[20140419期_暂无]
[20140412期_暂无]
[20140406期_暂无]
[20140329期_暂无]
[20140322期_暂无]

【黄金传说的剧情简介】

『黄金传说』。由吉本興業力捧之新星COCORICO二人組的遠藤章造、田中直樹搭檔主持,在每一集節目中邀請不同來賓挑戰不可能任務,締造超級黃金傳說。勇於突破的兩位主持人,將不斷發現新題材,創造新傳說。如何以一萬小氣生活、探訪千萬女郎、卡拉OK一百分、尋找黃金寵物、大胃女王縱橫全日本之旅…等,搏命演出,締造瞬間感動。大胃王傳說恐怖的大胃王傳說仍持續進行,吃完所有菜單後,終於要挑戰中華料理。中華料理又有以份量及油膩聞名的『中華一番』。遠藤的高難度挑戰,以大無胃的精神,在每道大菜吃到最後一口,喝盡最後一碗,挑戰恐怖傳說極限。田中的少林廚藝學院田中遠赴大陸展開一段廚藝訓練,不料中華廚藝首重基本功,如翻鍋的手勁,切功的巧勁,火侯的控制,煎煮炒炸,樣樣講究。田中誓言師承正宗!他能通過層層考驗及堅難的挑戰嗎?他是否惠知難而退呢?敬請期待!