a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 综艺 > 食尚玩家2013
食尚玩家2013
  • 地区:台湾
  • 导演:未知
  • 主演:莎莎 艾毛 浩角翔起
  • 上映:2013
  • 更新:2013-12-26
5.0 5.0
(5人评价过此片)
下载列表
[第001集_暂无]
[第002集_暂无]
[第003集_暂无]
[第004集_暂无]
[第005集_暂无]
[第006集_暂无]
[第007集_暂无]
[第008集_暂无]
[第009集_暂无]
[第010集_暂无]
[第011集_暂无]
[第012集_暂无]
[第013集_暂无]
[第014集_暂无]
[第015集_暂无]
[第016集_暂无]
[第017集_暂无]
[第018集_暂无]
[第019集_暂无]
[第020集_暂无]
[第021集_暂无]
[第022集_暂无]
[第023集_暂无]
[第024集_暂无]
[第025集_暂无]
[第026集_暂无]
[第027集_暂无]
[第028集_暂无]
[第029集_暂无]
[第030集_暂无]
[第031集_暂无]
[第032集_暂无]
[第033集_暂无]
[第034集_暂无]
[第035集_暂无]
[第036集_暂无]
[第037集_暂无]
[第038集_暂无]
[第039集_暂无]
[第040集_暂无]
[第041集_暂无]
[第042集_暂无]
[第043集_暂无]
[第044集_暂无]
[第045集_暂无]
[第046集_暂无]
[第047集_暂无]
[第048集_暂无]
[第049集_暂无]
[第050集_暂无]
[第051集_暂无]
[第052集_暂无]
[第053集_暂无]
[第054集_暂无]
[第055集_暂无]
[第056集_暂无]
[第057集_暂无]
[第058集_暂无]
[第059集_暂无]
[第060集_暂无]
[第061集_暂无]
[第062集_暂无]
[第063集_暂无]
[第064集_暂无]
[第065集_暂无]
[第066集_暂无]
[第067集_暂无]
[第068集_暂无]
[第069集_暂无]
[第070集_暂无]
[第071集_暂无]
[第072集_暂无]
[第073集_暂无]
[第074集_暂无]
[第075集_暂无]
[第076集_暂无]
[第077集_暂无]
[第078集_暂无]
[第079集_暂无]
[第080集_暂无]
[第081集_暂无]
[第082集_暂无]
[第083集_暂无]
[第084集_暂无]
[第085集_暂无]
[第086集_暂无]
[第087集_暂无]
[第088集_暂无]
[第089集_暂无]
[第090集_暂无]
[第091集_暂无]
[第092集_暂无]
[第093集_暂无]
[第094集_暂无]
[第095集_暂无]
[第096集_暂无]
[第097集_暂无]
[第098集_暂无]
[第099集_暂无]
[第100集_暂无]
[第101集_暂无]
[第102集_暂无]
[第103集_暂无]
[第104集_暂无]
[第105集_暂无]
[第106集_暂无]
[第107集_暂无]
[第108集_暂无]
[第109集_暂无]
[第110集_暂无]
[第111集_暂无]
[第112集_暂无]
[第113集_暂无]
[第114集_暂无]
[第115集_暂无]
[第116集_暂无]
[第117集_暂无]
[第118集_暂无]
[第119集_暂无]
[第120集_暂无]
[第121集_暂无]
[第122集_暂无]
[第123集_暂无]
[第124集_暂无]
[第125集_暂无]
[第126集_暂无]
[第127集_暂无]
[第128集_暂无]
[第129集_暂无]
[第130集_暂无]
[第131集_暂无]
[第132集_暂无]
[第133集_暂无]
[第134集_暂无]
[第135集_暂无]
[第136集_暂无]
[第137集_暂无]
[第138集_暂无]
[第139集_暂无]
[第140集_暂无]
[第141集_暂无]
[第142集_暂无]
[第143集_暂无]
[第144集_暂无]
[第145集_暂无]
[第146集_暂无]
[第147集_暂无]
[第148集_暂无]
[第149集_暂无]
[第150集_暂无]
[第151集_暂无]
[第152集_暂无]
[第153集_暂无]
[第154集_暂无]
[第155集_暂无]
[第156集_暂无]
[第157集_暂无]
[第158集_暂无]
[第159集_暂无]
[第160集_暂无]
[第161集_暂无]
[第162集_暂无]
[第163集_暂无]
[第164集_暂无]
[第165集_暂无]
[第166集_暂无]
[第167集_暂无]
[第168集_暂无]
[第169集_暂无]
[第170集_暂无]
[第171集_暂无]
[第172集_暂无]
[第173集_暂无]
[第174集_暂无]
[第175集_暂无]
[第176集_暂无]
[第177集_暂无]
[第178集_暂无]
[第179集_暂无]
[第180集_暂无]
[第181集_暂无]
[第182集_暂无]
[第183集_暂无]
[第184集_暂无]
[第185集_暂无]
[第186集_暂无]
[第187集_暂无]

【食尚玩家2013 的剧情简介】

综艺片食尚玩家2013主要讲诉了《食尚玩家》节目每周在TVBS欢乐台首播四期,由莎莎、2moro、浩角翔起等新生代主持人担当主持。所谓“食尚玩家”,就是在游玩中享受美食,在美食中尽情游玩,所以每一期的《食尚玩家》节目都会选择一个台湾的城市或其他国家的城市,同时设置一个主题,比如省钱游、浪漫游、相亲游、温暖游等,根据这个主题来进行节目的编排,选择当地有代表性或颇受网友好评的餐厅、旅游景点、人文景观、自然风景等,通过主持人在该地区的游历和对该地区的介绍,让观众了解该地区独特的美食、美丽的自然风景和当地的人文习俗等,也会向观众推荐一些颇受当地人好评或颇受网友好评的餐厅、酒店、民宿、夜市、旅游景点、礼品店等,为观众的出行提供了很好的建议,同时,《食尚玩家》节目通过对各个地区的美食和游玩的介绍,向观众传达享受生活、热爱生活的积极向上的观念。