a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 综艺 > 凤凰大视野
凤凰大视野
  • 地区:大陆
  • 导演:内详
  • 主演:内详
  • 上映:2014
  • 更新:2015-07-09
2.0 2.0
(3人评价过此片)
下载列表
[20140416_预告]
[20140417_预告]
[20140418_预告]
[20140421_预告]
[20140423_预告]
[20140425_预告]
[20140428_预告]
[20140429_预告]
[20140501_预告]
[20140502_预告]
[20140505_预告]
[20140506_预告]
[20140507_预告]
[20140508_预告]
[20140509_预告]
[20140512_预告]
[20140513_预告]
[20140514_预告]
[20140515_预告]
[20140516_预告]
[20140519_预告]
[20140520_预告]
[20140521_预告]
[20140522_预告]
[20140523_预告]
[20140527_预告]
[20140528_预告]
[20140529_预告]
[20140530_预告]
[20140602_预告]
[20140603_预告]
[20140604_预告]
[20140605_预告]
[20140606_预告]
[20140609_预告]
[20140610_预告]
[20140611_预告]
[20140612_预告]
[20140613_预告]
[20140616_预告]
[20140617_预告]
[20140618_预告]
[20140619_预告]
[20140620_预告]
[20140623_预告]
[20140624_预告]
[20140625_预告]
[20140626_预告]
[20140627_预告]
[20140630_预告]
[20140701_预告]
[20140702_预告]
[20140703_预告]
[20140704_预告]
[20140707_预告]
[20140708_预告]
[20140709_预告]
[20140710_预告]
[20140711_预告]
[20140714_预告]
[20140715_预告]
[20140716_预告]
[20140717_预告]
[20140718_预告]
[20140721_预告]
[20140722_预告]
[20140723_预告]
[20140724_预告]
[20140725_预告]
[20140728_预告]
[20140729_预告]
[20140730_预告]
[20140731_预告]
[20140801_预告]
[20140804_预告]
[20140805_预告]
[20140806_预告]
[20140807_预告]
[20140808_预告]
[20140811_预告]
[20140812_预告]
[20140813_预告]
[20140814_预告]
[20140815_预告]
[20140815_预告]
[20140818_预告]
[20140819_预告]
[20140820_预告]
[20140821_预告]
[20140822_预告]
[20140825_预告]
[20140826_预告]
[20140827_预告]
[20140828_预告]
[20140829_预告]
[20140901_预告]
[20140902_预告]
[20140903_预告]
[20140904_预告]
[20140905_预告]
[20140908_预告]
[20140909_预告]
[20140910_预告]
[20140911_预告]
[20140912_预告]
[20140915_预告]
[20140916_预告]
[20140917_预告]
[20140918_预告]
[20140919_预告]
[20140922_预告]
[20140923_预告]
[20140924_预告]
[20140925_预告]
[20140926_预告]
[20140929_预告]
[20140930_预告]
[20141001_预告]
[20141002_预告]
[20141003_预告]
[20141006_预告]
[20141007_预告]
[20141008_预告]
[20141009_预告]
[20141010_预告]
[20141013_预告]
[20141014_预告]
[20141015_预告]
[20141016_预告]
[20141017_预告]
[20141020_预告]
[20141021_预告]
[20141022_预告]
[20141023_预告]
[20141024_预告]
[20141027_预告]
[20141028_预告]
[20141029_预告]
[20141030_预告]
[20141031_预告]
[20141103_预告]
[20141104_预告]
[20141105_预告]
[20141106_预告]
[20141107_预告]
[20141110_预告]
[20141111_预告]
[20141112_预告]
[20141113_预告]
[20141114_预告]
[20141117_预告]
[20141118_预告]
[20141119_预告]
[20141120_预告]
[20141121_预告]
[20141124_预告]
[20141125_预告]
[20141126_预告]
[20141127_预告]
[20141128_预告]
[20141201_预告]
[20141202_预告]
[20141203_预告]
[20141204_预告]
[20141205_预告]
[20141208_预告]
[20141209_预告]
[20141210_预告]
[20141211_预告]
[20141212_预告]
[20141215_预告]
[20141216_预告]
[20141217_预告]
[20141218_预告]
[20141219_预告]
[20141222_预告]
[20141223_预告]
[20141224_预告]
[20141225_预告]
[20141226_预告]
[20141229_预告]
[20141230_预告]
[20141231_预告]
[20150101_预告]
[20150102_预告]
[20150105_预告]
[20150106_预告]
[20150107_预告]
[20150108_预告]
[20150109_预告]
[20150112_预告]
[20150113_预告]
[20150114_预告]
[20150115_预告]
[20150116_预告]
[20150119_预告]
[20150120_预告]
[20150121_预告]
[20150122_预告]
[20150123_预告]
[20150126_预告]
[20150127_预告]
[20150128_预告]
[20150129_预告]
[20150130_预告]
[20150202_预告]
[20150203_预告]
[20150204_预告]
[20150205_预告]
[20150206_预告]
[20150209_预告]
[20150210_预告]
[20150211_预告]
[20150213_预告]
[20150217_预告]
[20150218_预告]
[20150220_预告]
[20150223_预告]
[20150224_预告]
[20150225_预告]
[20150226_预告]
[20150227_预告]
[20150302_预告]
[20150303_预告]
[20150304_预告]
[20150305_预告]
[20150310_预告]
[20150311_预告]
[20150312_预告]
[20150316_预告]
[20150317_预告]
[20150318_预告]
[20150319_预告]
[20150320_预告]
[20150323_预告]
[20150324_预告]
[20150325_预告]
[20150326_预告]
[20150327_预告]
[20150330_预告]
[20150331_预告]
[20150401_预告]
[20150402_预告]
[20150403_预告]
[20150406_预告]
[20150407_预告]
[20150408_预告]
[20150409_预告]
[20150410_预告]
[20150413_预告]
[20150414_预告]
[20150415_预告]
[20150416_预告]
[20150417_预告]
[20150420_预告]
[20150421_预告]
[20150422_预告]
[20150423_预告]
[20150424_预告]
[20150427_预告]
[20150428_预告]
[20150429_预告]
[20150430_预告]
[20150501_预告]
[20150504_预告]
[20150505_预告]
[20150506_预告]
[20150507_预告]
[20150508_预告]
[20150511_预告]
[20150512_预告]
[20150513_预告]
[20150514_预告]
[20150515_预告]
[20150518_预告]
[20150519_预告]
[20150520_预告]
[20150521_预告]
[20150522_预告]
[20150525_预告]
[20150526_预告]
[20150527_预告]
[20150528_预告]
[20150529_预告]
[20150601_预告]
[20150602_预告]
[20150603_预告]
[20150604_预告]
[20150605_预告]
[20150608_预告]
[20150609_预告]
[20150610_预告]
[20150611_预告]
[20150612_预告]
[20150615_预告]
[20150616_预告]
[20150617_预告]
[20150618_预告]
[20150619_预告]
[20150622_预告]
[20150623_预告]
[20150624_预告]
[20150626_预告]
[20150629_预告]
[20150630_预告]
[20150701_预告]
[20150702_预告]
[20150703_预告]
[20150706_预告]
[20150707_预告]
[20150708_预告]

【凤凰大视野的剧情简介】

节目关注大时代、大历史、大题材、以恢宏的视野,高广的角度,总览人文万象,纵观大千世界,再现战争风云。节目每周一个专题,以纪录片的形式,一连五天,一气呵成,深入而立体,将重大历史事件全新曝光。一段段难忘的记忆,一个个感人的故事,穿越时空的隔阂,触动无数观众的情感,带给我们深刻的反省和思考。以史为鉴,了解过去,掌握现在,方能从容驾驭未来。