a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 电视剧 > 欧美剧 > 实习医生
实习医生
  • 地区:欧美
  • 导演: Maxim
  • 主演: Ivan Ohlobystin Christine Asmus
  • 上映:2010
  • 更新:2018-12-11
3.0 3.0
(2人评价过此片)
下载列表
[第01集_预告]
[第02集修正_预告]
[第03集修正_预告]
[第04集修正_预告]
[第05集修正_预告]
[第06集修正_预告]
[第07集修正_预告]
[第08集修正_预告]
[第09集修正_预告]
[第10集_预告]
[第11集_预告]
[第12集_预告]
[第13集_预告]
[第14集_预告]
[第15集_预告]
[第16集_预告]
[第17集_预告]
[第18集_预告]
[第19集_预告]
[第20集修正_预告]
[第21集修正_预告]
[第22集修正_预告]
[第23集修正_预告]
[第24集_预告]
[第25集_预告]
[第26集_预告]
[第27集_预告]
[第28集_预告]
[第29集修正_预告]
[第30集_预告]
[第31集_预告]
[第32集_预告]
[第33集_预告]
[第34集_预告]
[第35集_预告]
[第36集_预告]
[第37集_预告]
[第38集_预告]
[第39集_预告]
[第40集修正_预告]
[第41集修正_预告]
[第42集修正_预告]
[第43集修正_预告]
[第44集修正_预告]
[第45集修正_预告]
[第46集修正_预告]
[第47集修正_预告]
[第48集修正_预告]
[第49集修正_预告]
[第50集_预告]
[第51集_预告]
[第52集_预告]
[第53集_预告]
[第54集_预告]
[第55集_预告]
[第56集_预告]
[第57集_预告]
[第58集_预告]
[第59集_预告]
[第60集_预告]
[第61集_预告]
[第62集_预告]
[第63集_预告]
[第64集_预告]
[第65集_预告]
[第66集_预告]
[第67集_预告]
[第68集_预告]
[第69集_预告]
[第70集_预告]
[第71集_预告]
[第72集_预告]
[第73集_预告]
[第74集_预告]
[第75集_预告]
[第76集_预告]
[第77集_预告]
[第78集_预告]
[第79集_预告]
[第80集_预告]
[第81集_预告]
[第82集_预告]
[第83集_预告]
[第84集_预告]
[第85集_预告]
[第86集_预告]
[第87集_预告]
[第88集_预告]
[第89集_预告]
[第90集_预告]
[第91集_预告]
[第92集_预告]
[第93集_预告]
[第94集_预告]
[第95集_预告]
[第96集_预告]
[第97集_预告]
[第98集_预告]
[第99集_预告]
[第100集_预告]
[第101集_预告]
[第102集_预告]
[第103集_预告]
[第104集_预告]
[第105集_预告]
[第106集_预告]
[第107集_预告]
[第108集_预告]
[第109集_预告]
[第110集_预告]
[第111集缺_预告]
[第112集_预告]
[第113集_预告]
[第114集_预告]
[第115集_预告]
[第116集_预告]
[第117集_预告]
[第118集_预告]
[第119集_预告]
[第120集_预告]
[第121集_预告]
[第122集_预告]
[第123集_预告]
[第124集_预告]
[第125集_预告]
[第126集_预告]
[第127集_预告]
[第128集_预告]
[第129集_预告]
[第130集_预告]
[第131集_预告]
[第132集_预告]
[第133集_预告]
[第134集_预告]
[第135集_预告]
[第136集_预告]
[第137集_预告]
[第138集_预告]
[第139集_预告]
[第140集_预告]
[第141集_预告]
[第142集_预告]
[第143集_预告]
[第144集_预告]
[第145集_预告]
[第146集_预告]
[第147集_预告]
[第148集_预告]
[第149集_预告]
[第150集_预告]
[第151集_预告]
[第152集_预告]
[第153集_预告]
[第154集_预告]
[第155集_预告]
[第156集_预告]
[第157集_预告]
[第158集_预告]
[第159集_预告]
[第160集_预告]
[第161集_预告]
[第162集_预告]
[第163集_预告]
[第164集缺_预告]
[第165集_预告]
[第166集_预告]
[第167集_预告]
[第168集_预告]
[第169集_预告]
[第170集_预告]
[第171集_预告]
[第172集_预告]
[第173集_预告]
[第174集_预告]
[第175集_预告]
[第176集_预告]
[第177集_预告]
[第178集_预告]
[第179集_预告]
[第180集_预告]
[第181集_预告]
[第182集_预告]
[第183集_预告]
[第184集_预告]
[第185集_预告]
[第186集_预告]
[第187集_预告]
[第188集_预告]
[第189集_预告]
[第190集_预告]
[第191集_预告]
[第192集_预告]
[第193集_预告]
[第194集_预告]
[第195集_预告]
[第196集_预告]
[第197集_预告]
[第198集_预告]
[第199集_预告]
[第200集_预告]
[第201集_预告]
[第202集_预告]
[第203集_预告]
[第204集_预告]
[第205集_预告]
[第206集_预告]
[第207集_预告]
[第208集_预告]
[第209集_预告]
[第210集_预告]
[第211集_预告]
[第212集_预告]
[第213集_预告]

【实习医生的剧情简介】

这个情景喜剧的主角是四个年轻的实习医生。他们经常会干一些傻事,而他们的领导贝科夫医生很乐意监督他们,给他们出一些难题,最终他们的关系会如何?会发生怎样搞笑的故事呢?