a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 动漫 > 火影忍者
火影忍者
  • 地区:日本
  • 导演:伊达勇登
  • 主演: 竹内顺子 井上和彦 胜生真沙子
  • 上映:2010
  • 更新:2017-03-23
8.3 8.3
(35人评价过此片)
下载列表
[第720集]
[第719集]
[第718集]
[第717集]
[第716集]
[第715集]
[第714集]
[第713集]
[第712集]
[第711集]
[第710集]
[第709集]
[第708集]
[第707集]
[第706集]
[第705集]
[第704集]
[第703集]
[第702集]
[第701集]
[第700集]
[第699集]
[第698集]
[第697集]
[第696集]
[第695集]
[第694集]
[第693集]
[第692集]
[第691集]
[第690集]
[第689集]
[第688集]
[第687集]
[第686集]
[第685集]
[第684集]
[第683集]
[第682集]
[第681集]
[第680集]
[第679集]
[第678集]
[第677集]
[第676集]
[第675集]
[第674集]
[第673集]
[第672集]
[第671集]
[第670集]
[第669集]
[第668集]
[第667集]
[第666集]
[第665集]
[第664集]
[第663集]
[第662集]
[第661集]
[第660集]
[第659集]
[第658集]
[第657集]
[第656集]
[第655集]
[第654集]
[第653集]
[第652集]
[第651集]
[第650集]
[第649集]
[第648集]
[第647集]
[第646集]
[第645集]
[第644集]
[第643集]
[第642集]
[第641集]
[第640集]
[第639集]
[第638集]
[第637集]
[第636集]
[第635集]
[第634集]
[第633集]
[第632集]
[第631集]
[第630集]
[第629集]
[第628集]
[第627集]
[第626集]
[第625集]
[第624集]
[第623集]
[第622集]
[第621集]
[第620集]
[第619集]
[第618集]
[第617集]
[第616集]
[第615集]
[第614集]
[第613集]
[第612集]
[第611集]
[第610集]
[第609集]
[第608集]
[第607集]
[第606集]
[第605集]
[第604集]
[第603集]
[第602集]
[第601集]
[第600集]
[第599集]
[第598集]
[第597集]
[第596集]
[第595集]
[第594集]
[第593集]
[第592集]
[第591集]
[第590集]
[第589集]
[第588集]
[第587集]
[第586集]
[第585集]
[第584集]
[第583集]
[第582集]
[第581集]
[第580集]
[第579集]
[第578集]
[第577集]
[第576集]
[第575集]
[第574集]
[第573集]
[第572集]
[第571集]
[第570集]
[第569集]
[第568集]
[第567集]
[第566集]
[第565集]
[第564集]
[第563集]
[第562集]
[第561集]
[第560集]
[第559集]
[第558集]
[第557集]
[第556集]
[第555集]
[第554集]
[第553集]
[第552集]
[第551集]
[第550集]
[第549集]
[第548集]
[第547集]
[第546集]
[第545集]
[第544集]
[第543集]
[第542集]
[第541集]
[第540集]
[第539集]
[第538集]
[第537集]
[第536集]
[第535集]
[第534集]
[第533集]
[第532集]
[第531集]
[第530集]
[第529集]
[第528集]
[第527集缺]
[第526集]
[第525集]
[第524集]
[第523集]
[第522集]
[第521集]
[第520集]
[第519集]
[第518集]
[第517集]
[第516集]
[第515集]
[第514集]
[第513集]
[第512集]
[第511集]
[第510集]
[第509集]
[第508集]
[第507集]
[第506集]
[第505集]
[第504集]
[第503集]
[第502集]
[第501集]
[第500集]
[第499集]
[第498集]
[第497集]
[第496集]
[第495集]
[第494集]
[第493集]
[第492集]
[第491集]
[第490集]
[第489集]
[第488集]
[第487集]
[第486集]
[第485集]
[第484集]
[第483集]
[第482集]
[第481集]
[第480集]
[第479集]
[第478集]
[第477集]
[第476集]
[第475集]
[第474集]
[第473集]
[第472集]
[第471集]
[第470集]
[第469集]
[第468集]
[第467集]
[第466集]
[第465集]
[第464集]
[第463集]
[第462集]
[第461集]
[第460集]
[第459集]
[第458集]
[第457集]
[第456集]
[第455集]
[第454集]
[第453集]
[第452集]
[第451集]
[第450集]
[第449集]
[第448集]
[第447集]
[第446集]
[第445集]
[第444集]
[第443集]
[第442集]
[第441集]
[第440集]
[第439集]
[第438集]
[第437集]
[第436集]
[第435集]
[第434集]
[第433集]
[第432集]
[第431集]
[第430集]
[第429集]
[第428集]
[第427集]
[第426集]
[第425集]
[第424集]
[第423集]
[第422集]
[第421集]
[第420集]
[第419集]
[第418集]
[第417集]
[第416集]
[第415集]
[第414集]
[第413集]
[第412集]
[第411集]
[第410集]
[第409集]
[第408集]
[第407集]
[第406集]
[第405集]
[第404集]
[第403集]
[第402集]
[第401集]
[第400集]
[第399集]
[第398集]
[第397集缺]
[第396集]
[第395集]
[第394集]
[第393集]
[第392集]
[第391集]
[第390集]
[第389集]
[第388集]
[第387集]
[第386集]
[第385集]
[第384集]
[第383集]
[第382集]
[第381集]
[第380集]
[第379集]
[第378集]
[第377集]
[第376集]
[第375集]
[第374集]
[第373集]
[第372集]
[第371集]
[第370集]
[第369集]
[第368集]
[第367集]
[第366集]
[第365集]
[第364集]
[第363集]
[第362集]
[第361集]
[第360集]
[第359集]
[第358集]
[第357集]
[第356集]
[第355集]
[第354集]
[第353集]
[第352集]
[第351集]
[第350集]
[第349集]
[第348集]
[第347集]
[第346集]
[第345集]
[第344集]
[第343集]
[第342集]
[第341集]
[第340集]
[第339集]
[第338集]
[第337集]
[第336集]
[第335集]
[第334集]
[第333集]
[第332集]
[第331集]
[第330集]
[第329集]
[第328集]
[第327集]
[第326集]
[第325集]
[第324集]
[第323集]
[第322集]
[第321集]
[第320集]
[第319集]
[第318集]
[第317集]
[第316集]
[第315集]
[第314集]
[第313集]
[第312集]
[第311集]
[第310集]
[第309集]
[第308集]
[第307集]
[第306集]
[第305集]
[第304集]
[第303集]
[第302集]
[第301集]
[第300集]
[第299集]
[第298集]
[第297集]
[第296集]
[第295集]
[第294集]
[第293集]
[第292集]
[第291集]
[第290集]
[第289集]
[第288集]
[第287集]
[第286集]
[第285集]
[第284集]
[第283集]
[第282集]
[第281集]
[第280集]
[第279集]
[第278集]
[第277集]
[第276集]
[第275集]
[第274集]
[第273集]
[第272集]
[第271集]
[第270集]
[第269集]
[第268集]
[第267集]
[第266集]
[第265集]
[第264集]
[第263集]
[第262集]
[第261集]
[第260集]
[第259集]
[第258集]
[第257集]
[第256集]
[第255集]
[第254集]
[第253集]
[第252集]
[第251集]
[第250集]
[第249集]
[第248集]
[第247集]
[第246集]
[第245集]
[第244集]
[第243集]
[第242集]
[第241集]
[第240集]
[第239集]
[第238集]
[第237集]
[第236集]
[第235集]
[第234集]
[第233集]
[第232集]
[第231集]
[第230集]
[第229集]
[第228集]
[第227集]
[第226集]
[第225集]
[第224集]
[第223集]
[第222集]
[第221集]
[第220集]
[第219集]
[第218集]
[第217集缺]
[第216集]
[第215集]
[第214集]
[第213集]
[第212集]
[第211集]
[第210集]
[第209集]
[第208集]
[第207集]
[第206集]
[第205集]
[第204集]
[第203集]
[第202集]
[第201集]
[第200集]
[第199集]
[第198集]
[第197集]
[第196集]
[第195集]
[第194集]
[第193集]
[第192集]
[第191集]
[第190集]
[第189集]
[第188集]
[第187集]
[第186集]
[第185集]
[第184集]
[第183集]
[第182集]
[第181集]
[第180集]
[第179集]
[第178集]
[第177集]
[第176集]
[第175集]
[第174集]
[第173集]
[第172集]
[第171集]
[第170集]
[第169集]
[第168集]
[第167集]
[第166集]
[第165集]
[第164集]
[第163集]
[第162集]
[第161集]
[第160集]
[第159集]
[第158集]
[第157集]
[第156集]
[第155集]
[第154集]
[第153集]
[第152集]
[第151集]
[第150集]
[第149集]
[第148集]
[第147集]
[第146集]
[第145集]
[第144集]
[第143集]
[第142集]
[第141集]
[第140集]
[第139集]
[第138集]
[第137集]
[第136集]
[第135集]
[第134集]
[第133集]
[第132集]
[第131集]
[第130集]
[第129集]
[第128集]
[第127集]
[第126集]
[第125集]
[第124集]
[第123集]
[第122集]
[第121集]
[第120集]
[第119集]
[第118集]
[第117集]
[第116集]
[第115集]
[第114集]
[第113集]
[第112集]
[第111集]
[第110集]
[第109集]
[第108集]
[第107集]
[第106集]
[第105集]
[第104集]
[第103集]
[第102集]
[第101集]
[第100集]
[第99集]
[第98集]
[第97集]
[第96集]
[第95集]
[第94集]
[第93集]
[第92集]
[第91集]
[第90集]
[第89集]
[第88集]
[第87集]
[第86集]
[第85集]
[第84集]
[第83集]
[第82集]
[第81集]
[第80集]
[第79集]
[第78集]
[第77集]
[第76集]
[第75集]
[第74集]
[第73集]
[第72集]
[第71集]
[第70集]
[第69集]
[第68集]
[第67集]
[第66集]
[第65集]
[第64集]
[第63集]
[第62集]
[第61集]
[第60集]
[第59集]
[第58集]
[第57集]
[第56集]
[第55集]
[第54集]
[第53集]
[第52集]
[第51集]
[第50集]
[第49集]
[第48集]
[第47集]
[第46集]
[第45集]
[第44集]
[第43集]
[第42集]
[第41集]
[第40集]
[第39集]
[第38集]
[第37集]
[第36集]
[第35集]
[第34集]
[第33集]
[第32集]
[第31集]
[第30集]
[第29集]
[第28集]
[第27集]
[第26集]
[第25集]
[第24集]
[第23集]
[第22集]
[第21集]
[第20集]
[第19集]
[第18集]
[第17集]
[第16集]
[第15集]
[第14集]
[第13集]
[第12集]
[第11集]
[第10集]
[第09集]
[第08集]
[第07集]
[第06集]
[第05集]
[第04集]
[第03集]
[第02集]
[第01集]

【火影忍者的剧情简介】

是日本漫画家岸本齐史的代表作,作品自1999年开端在周刊《少年JUMP》上连载后,读者反响非常热烈。随后,《火影忍者》的TV动画在日本东京电视台播放,成为最受欢迎的动漫作品之一。故事成功地将底本隐蔽在黑暗中,用世界上最富强的毅力和最艰辛的努力去做最密不可宣和隐讳残暴的事情的忍者,刻画成了太阳下最值得骄傲最光明无限的的职业。在这个忍者的世界中,每一位年轻的主人翁都在开辟着属于自己的忍道。这是一个忍者的世界。从小身上封印着邪恶的九尾妖狐, 第一期鸣人受尽了村人的冷落,只是拼命用各种恶作剧试图吸引大家的注意力。好在还是有依鲁卡老师关心他,鸣人的性格才没有变得扭曲,他总是干劲十足,超级乐观。为了让更多的人认可自己,鸣人的目标是成为第六代火影!鸣人的毛病,是由老师断定的同班同学,随着共同的战斗,终于成了互相认可、信任的好伙伴。    本作品现已有由日本集英社授权,连环画出版社正式引进出版,北京中少动漫图书有限公司发行,正式简体中文版《》漫画1-50卷已全国上市。 岸本齐史是孪生子中的哥哥(其弟岸本圣史),早年深受《龙珠》、《北斗神拳》、《哆啦A梦》影响,崇拜鸟山明、大友克洋、西尾铁也(有趣的是火影的TV制作人员中他榜上著名)。1995年(大学二年级)以《机器人》(KARAKURI)获得《少年JUMP周刊》的HOTSTEP奖,毕业于九州产业大学。曾经立志创作武侠漫画,但因《浪客剑心》和《无限之住人》的推出而放弃转向忍者漫画。   岸本齐史也已架构好NARUTO -ナルト将会出到第三部(目前NARUTO -ナルト 疾风传为第二部),材料书也预定会出九本。   代表作:《NARUTO》(火影忍者)、《KARAKURI》(动画人)。