a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 动漫 > 海贼王
海贼王
  • 地区:日本
  • 导演:宇田钢之助
  • 主演:田中真弓 冈村明美 中井和哉 平田广明
  • 上映:1999
  • 更新:2020-10-04
1.0 1.0
(8人评价过此片)
下载列表
[第805集_预告]
[第806集_预告]
[第807集_预告]
[第808集_预告]
[第809集_预告]
[第810集_预告]
[第811集_预告]
[第812集_预告]
[第813集_预告]
[第814集_预告]
[第815集_预告]
[第816集_预告]
[第817集_预告]
[第818集_预告]
[第819集_预告]
[第820集_预告]
[第821集_预告]
[第822集_预告]
[第823集_预告]
[第824集_预告]
[第825集_预告]
[第826集_预告]
[第827集_预告]
[第828集_预告]
[第829集_预告]
[第830集_预告]
[第831集_预告]
[第832集_预告]
[第833集_预告]
[第834集_预告]
[第835集_预告]
[第836集_预告]
[第837集_预告]
[第838集_预告]
[第839集_预告]
[第840集_预告]
[第841集_预告]
[第842集_预告]
[第843集_预告]
[第844集_预告]
[第845集_预告]
[第846集_预告]
[第847集_预告]
[第848集_预告]
[第849集_预告]
[第850集_预告]
[第851集_预告]
[第852集_预告]
[第853集_预告]
[第854集_预告]
[第855集_预告]
[第856集_预告]
[第857集_预告]
[第858集_预告]
[第859集_预告]
[第860集_预告]
[第861集_预告]
[第862集_预告]
[第863集_预告]
[第864集_预告]
[第865集_预告]
[第866集_预告]
[第867集_预告]
[第868集_预告]
[第869集_预告]
[第870集_预告]
[第871集_预告]
[第872集_预告]
[第873集_预告]
[第874集_预告]
[第875集_预告]
[第876集_预告]
[第877集_预告]
[第878集_预告]
[第879集_预告]
[第880集_预告]
[第881集_预告]
[第882集_预告]
[第883集_预告]
[第884集_预告]
[第885集_预告]
[第886集_预告]
[第887集_预告]
[第888集_预告]
[第889集_预告]
[第890集_预告]
[第891集_预告]
[第892集_预告]
[第893集_预告]
[第894集_预告]
[第895集_预告]
[第896集_预告]
[第897集_预告]
[第898集_预告]
[第899集_预告]
[第900集_预告]
[第901集_预告]
[第902集_预告]
[第903集_预告]
[第904集_预告]
[第905集_预告]
[第906集_预告]
[第907集_预告]
[第908集_预告]
[第909集_预告]
[第910集_预告]
[第911集_预告]
[第912集_预告]
[第913集_预告]
[第914集_预告]
[第915集_预告]
[第921集_预告]
[第922集_预告]
[第923集_预告]
[第924集_预告]
[第925集_预告]
[第926集_预告]
[第927集_预告]
[第928集_预告]
[第929集_预告]
[第930集_预告]
[第931集_预告]
[第932集_预告]
[第933集_预告]
[第934集_预告]
[第935集_预告]
[第936集_预告]
[第937集_预告]
[第938集_预告]
[第939集_预告]
[第940集_预告]
[第941集_预告]
[第942集_预告]
[第943集_预告]
[第944集_预告]

【海贼王的剧情简介】

传奇海盗哥尔•D•罗杰在临死前曾留下关于其毕生的财富“One Piece”的消息,由此引得群雄并起,众海盗们为了这笔传说中的巨额财富展开争夺,各种势力、政权不断交替,整个世界进入了动荡混乱的“大海贼时代”。生长在东海某小村庄的路飞受到海贼香克斯的精神指引,决定成为一名出色的海盗。为了达成这个目标,并找到万众瞩目的One Piece,路飞踏上艰苦的旅程。一路上他遇到了无数磨难,也结识了索隆、娜美、乌索普、香吉、罗宾等一众性格各异的好友。他们携手一同展开充满传奇色彩的大冒险……本片根据日本漫画家尾田荣一郎超人气漫画原作《One Piece》改编。